Un altre sector industrial que apareix durant els la segona meitat dels 70 a Polinyà és la fabricació d’embarcacions esportives. A la Carretera de Sentmenat 48-50 tenim NAUTA SA, i NAO-GLASS SA al Camí de Serra Barona. Les dues duren una dècada al municipi i ocupen a més de 50 treballadors i treballadores.