Al Polígon de Can Humet de Dalt es va instal·lar l’empresa INOXID SA, quan segons consta a l’arxiu municipal va començar la seva activitat el 30 de gener de 1976 al carrer Pintor Vila Cinca 28. Va iniciar la seva activitat orientada a la caldereria en acer inoxidable orientat en principi a les cisternes pel transport per carretera en un moment de gran augment de la demanda amb el creixement del sector del transport. Donava feina a una cinquantena de persones amb una producció de més de 130 tones de caldereria i 20 cisternes mensuals amb una molt important facturació per l’època, 36 milions de pessetes. A partir dels 80 es rebatejarà com NUDEC SA i estarà orientada a la fabricació d’articles de plàstic.