Titularitat de la pàgina web

  • Domini: patrimonipolinya.cat
  • Titular: Ajuntament de Polinyà
  • Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08213 Polinyà
  • Telèfon: 93 713 02 64
  • Fax: 93 713 02 48
  • Adreça electrònica: polinya@ajpolinya.cat
  • C.I.F.: P0816600A
  • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el disseny gràfic, són propietat de l’Ajuntament de Polinyà o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Polinyà.

Tots els drets estan reservats. Únicament s’autoritza la reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i a altres diaris oficials, l’edició oficial de les quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament de Polinyà es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració del web, així com les seves informacions. D’igual manera, l’ús que puguin fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d’aquests serveis.

L’Ajuntament de Polinyà no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

L’Ajuntament de Polinyà no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.