Polinyà no és un municipi a l’ús. Polinyà no és un municipi històricament organitzat en un centre històric urbà. Polinyà té un nucli organitzat no al voltant si no al costat de l’església i un nucli més econòmic situat al costat del camí de Santa Perpètua a Sentmenat.

Per unir aquest dos nuclis separats per la orografia del terreny, a l’any 1907 es va construir un pont.

Datat des d’època medieval tenim el carrer Sant Salvador explicitat en un document, al costat de l’església així com també el carrer Major.

En el nucli més econòmic es situen els carrers del Sol, per on surt el sol. Al 1955 es van derruir algunes cases del barri de “Cal Sardà” que tancava el carrer per la part més llevant i impedia l’accés a la carretera de Sentmenat.

El carrer del Pont també és un dels més antics de Polinyà o segurament ja surten citats als diferents cadastres de recaptació d’impostos.

El carrer Ramoneda, dedicat al senyor Vicenç Ramoneda i Corch. Segons consta a l’acta de Ple de l’any 1928 surt citat l’homenatge al senyor Ramoneda per la construcció d’una font pública i la cessió dels terrenys per la construcció de les escoles per a nens i nenes. Posteriorment també va cedir terrenys per fer les cases dels mestres.

Així els quatre carrers originaris que avui en dia mantenen els mateixos noms:

  • Sant Salvador
  • Carrer Major
  • Carrer del Sol (per on sortia el sol)
  • Carrer del Pont
  • Carrer Ramoneda

En aquestes fotografies podem apreciar el creixement urbanístic de Polinyà a partir dels carrer més antics.

Però a part dels carrers més antics de Polinyà tenim llocs emblemàtics. Alguns com la Bomba no existeixen a l’actualitat però que hom recorda com a lloc de trobada. Juntament amb la Bomba tenim el Safareig.