HELMUT PHILIPS SA, s’instal·la a Polinyà a una fàbrica de maquinària i utillatge al carrer Alps 33. La plantilla d’aquesta empresa és una trentena d’obrers i es mantindrà estable fins el seu tancament a principis dels 90.