La primera fàbrica que es va crear a l’actual carrer Pablo Picasso va rebre el nom de LABORATORIOS MANLOP SA. Ocupava una superfície de 932 m2 i es dedicava a la fabricació d’insecticides, perfumeria i cosmètica. Ocupava en un principi a 13 persones passant en poc temps amb unes modernes instal·lacions a ocupar a una trentena.

Pocs mesos després comença la producció de LABORATORIOS MANLOP SA al polígon de Can Humet de Dalt.