En aquest polígon també s’instal·larà a principis dels setanta la FUNDICIÓ PITARCH, que rebia el nom de PITARCH FORNET DOMINGO. Serà un lloc de més de 12.000m2 destinats a la producció de ferro; 400.000 peces anuals de 200 a 400g. Una aventura empresarial que finalitzarà en l’any 1985.