A l’estiu de 1973 es presenta la sol·licitud d’obertura de l’empresa ESSA PALAU SA, al número 1 del carrer Pintor Velazquez dedicada a l’estampat i embotiment de xapa metàl·lica. Ocupa una superfície de 8.500m2 i ocupa a l’any 1973 a 118 persones i l’any 1975 prop de 225 persones, un centenar de les quals venia de Sabadell. A principis del 2.000 amb l’expansió del sector automobilístic arribarà quasi als 500 treballadors i treballadores. Canviarà el nom a ESTAMPACIONES SABADELL SA i als darrers anys amb la crisi vindrà la fallida de l’empresa dedicada al magatzem de ferro i construcció d’armadures ja amb el nom de IBERICA-DC SA.