Al mateix carrer que l’anterior, PURODOR SA, s’instal·la a Polinyà dedicant-se a la fabricació de desinfectant, herbicides. Va ser una empresa que ocupà a més de 25 treballadors i tindrà una dècada de vida.