A Pintor Vila Cinca, al número 6-8 al 1975 es presenta el projecte de INDUSTRIAS PUIGJANER SA. Aquesta empresa es dedica a la reparació i fabricació de maquinària. Es tractava d’una empresa centenària fundada a Barcelona al 1885 i capdavantera en la construcció d’eines per deformació de la xapa a partir de rotacions. Ocupa una superfície de 10.000m2 i ocupà a més de 50 persones.