MANOFACTURAS ACOSTA SA, situada al carrer Pintor Sert 1 fou pionera a Polinyà en la confecció de peces de roba per sabates. Ocupava als anys 60-70 a 15 treballadors i treballadores. Actualment és INDUSTRIA ACOSTA PRAMON SL, amb una notable expansió internacional.