CLAVELL I BORRÀS SA, situada al carrer Pintor Velázquez 10, era una empresa dedicada al emmagatzematge d’aparells electrodomèstics de forta demanda a finals dels 60 principis dels 70.