També a l’any 1974 va obrir portes LUBRICANTES VEGETALES DE ESPAÑA SL dedicada a la transformació de grasses vegetals al carrer Pablo Picasso 11-13 que anys després va ser absorbida per UNIPLASTIC SA. Aquesta nova empresa es dedicava a la transformació de materials termoplàstics per bufat i ocupava a uns 20 treballadors.