A la primera meitat dels anys 70 també es va instal·lar a Polinyà DICO IBÉRICA SA dedicada a la fabricació i venda de mobles de fusta i de metalls. En un primer moment ocupà a 30 treballadors i treballadores i acabarà especialitzant-se en campanes extractores passant a ser MONTAJES ESPECIALES SA al carrer Pintor Fortuny i amb una vida de 20 anys.