A la mateixa carretera s’instal·la JOAN COMAS FONTBONA, especialitzada en la fabricació de caixes autoportants per camions amb 12 treballador i INDUSTRIAL BOHER SA, dedicada a la fabricació de ventiladors i calefactors per automòbils que es traslladà al poble veí Palau.