Durant els primers anys dels 80 apareixen a Polinyà moltes iniciatives empresarials que tenen poca durada en el temps com CAPITEL EXPORT SA, dedicada a l’elaboració de productes pel tractament d’aigües amb la fabricació de més de 200.000 desinfectants a l’any o SAREC SA, dedicada al reciclatge de material termoplàstic amb només 5 anys d’activitat a Polinyà, de 1984 a 1989. També tenim a DOGASA SA dedicada al tractament i impregnació d’esponges de poliuretà.