INSUTRIAL MATBAR SA, dedicada a la fabricació de motllos metàl·lics amb 11 treballadors i FABRICACIÓN DE MOTORES SCCL, dedicada a la fabricació de motors elèctrics ocuparà a més de 15 treballadors. Totes dues finalitzaran la seva activitat a l’any 1991.