A la Carretera de Sentmenat 5, tenim IBERICA-DC SA. Aquesta empresa durant els seixanta havien mantingut activitat i a l’any 1986 adquireixen la llicència municipal de magatzem de ferro i construcció d’armadures. La seva activitat finalitzarà als 90.