INERGA SA, situada a la carretera de Sentmenat 18-20 que es dedicava a la transforació de matèries plàstiques tot i que s’havia iniciat en el tèxtil a Barcelona. En arribar a Polinyà ocupava una superfície industrial de més de 20.000 m2 arribant en poc temps a 38.000m2. Ocupava a més de 600 persones d’entre els quals 142 eren de Polinyà i més de 200 persones venien de Barcelona. Aquesta fàbrica a partir de l’any 1972 es va dedicar al sector de l’automòbil amb la fabricació de para-xocs per al grup alemany Peguform. Va diversificar la seva producció en diferents branques productives com electrodomèstics, material esportiu, material nàutic, jardineria, mobiliari i pesca.