CAPOSA SA (CIA Aplicaciones Oficina) emplaçada al carrer Pintor Fortuny 19 ocupava una superfície e 4.400 m2 i es dedicava a les arts gràfiques. L’activitat es definia com a impressió etiquetes i altres articles d’oficina. A l’any 1975 tenia 133 treballadors i treballadores dels quals 81 venien de Barcelona.

Van ser pioners en màquines patentades per l’etiquetatge i el 25 de setembre de 1976 es va convertir en PRODUCTOS CODORNIU Y GARRIGA SA, dedicat a la fabricació d’autoadhesius arribant tenir més de 200 persones treballant. L’any 2000 va passar a anomenar-se RAFLATAC IBERICA SA fins als nostre dies.