A l’any 1975 apareixen notícies de la primera fàbrica a la zona de Can Vinyals, concretament al carrer Roger de Flor , TEXTIL A. ORTIZ SA. Aquesta empresa es dedicava a la fabricació de teixits de seda. Originàriament aquest fàbrica havia iniciat la seva activitat als anys 50 a Barcelona. Van ser un dels pioners dels teixits sintètics a Espanya i a Polinyà va passar d’ocupar una superfície de 8.500m2 a 25.000m2. Aquesta fàbrica donà una gran vida econòmica i productiva a Polinyà durant més de 30 anys ocupant una cinquantena de treballadors i treballadores. Es va convertir en ACABADOS EUROPEUS SA.