Al carrer Pintor Fortuny empren la seva aventura professional l’empresa SUNLAY SA, amb una producció de més de 20.000 matalassos anuals i més de 32.000 coixins i que tindrà un notable prestigi als anys 80 ja que formava part del grup Pokolin. Va donar feina a més de 35 persones i la crisis dels 90 acabarà amb la vida d’aquesta planta.