La empresa SUMTE SA, situada al carrer Santiago Rusiñol, dedicada a la fabricació de 30.000 tubs de goma mensual i ocupava a 30 treballador. Aquesta fàbrica no va superar la crisis dels 70.