Al carrer Pintor Vila Cinca s’instal·la SUDESIN SA, especialitzada en acabats pel tèxtil. Ocupava una superfície de 9.221m2 i ocupava a 40 obrers i obreres, més de la meitat vinguts de Sabadell. Aquesta empresa no durà més de 4 anys.