També durant els anys 70 s’instal·la a Polinyà RUNTAL RUNECO SA, amb una patent suïssa. Ocuparà 45 treballador dels quals 29 venien de Sabadell. Aquesta empresa tindrà molt curta durada, menys de 10 anys desapareixent als anys 80.

A principis de l’any 1973 Oscar Prat inicia l’activitat de productes abrasius per la fabricació de papers i teles. La fàbrica es situa al Passeig Sanllehy 23 en una nau de 19.000m2 amb 32 treballadors que majoritàriament venien de Barcelona. Anirà canviant de raons socials fins a la seva desaparició en 1993.