L’empres PROFITOS SA també durant els anys 70 es va dedicar a la tapisseria i ebenisteria de mobles i arribà a produir 450 sofàs mensuals. Ocupava una superfície de 1.300m2 i ocupava a 75 persones que majoritàriament venien de Barcelona. Com Profitós va durar 10 anys diversificant el seu sector de mercat.