PRODUCTOS CRUZ VERDE SA, a l’any 82 va ser una molt bona notícia per l’economia local i va empleat més de 150 nous llocs de treball a Polinyà i rodalies. Aquesta empresa va perdurar a Polinyà fins la crisi post-olímpica de Barcelona.