NORMA EUROP SA s’instal·la a Polinyà. Es dedica a la fabricació de mobles metàl·lics per oficines i acabarà ocupant a més de 140 treballadors i treballadores. A l’any 1987 fou absorbida per NUPIK INTERNACIONAL SA.