També a finals dels anys 60 la empresa MADERAS Y BARNICES SA es situa al carrer Pintor Velazquez 17. Es dedica a la producció de vernissos amb un objectiu de 30 tones mensuals al seu projecte i que anirà augmentant gràcies a la inversió en tecnologia.