Al Camí de la Serra es diversifica l’activitat d’INERGA i crea INERFLEXO, dedicada a la transformació de matèries plàstiques amb una trentena de treballadors. Amb els anys es transformarà en NORDENIA IBERICA SA.