Una altra empresa dels 80 dedicada a la fabricació d’accessoris per l’automòbil, en concret fabricació de peces de recanvi per la suspensió de vehicles industrials, és INDUSTRIAS FEU SL.