Una altra empresa de mitjans dels 70, aquesta de caràcter més familiar és EURO ABRASTONE SL, dedicada a la fabricació d’abrasius químics. Al carrer Vila Cinca 2, va donar feina a més de 15 treballadors i treballadores. A l’any 2002 es traslladà a Sentmenat.