També a la segona meitat dels vuitanta s’instal·la ESTAMPADOS UNION SCCL, CI-3 SA i PLEC DE CONFECCIONS SA. Entre totes ocupaven més de 30 persones essent la primera, Estampados Unión absorbida per ESTAMPACIONS SABADELL SA.