Al carrer Santiago Rusiñol 11 es va instal·lar DONELLY HOME ESPAÑA SA, en principi dedicada a la fabricació d’utillatges i mecànica en general. Es va convertir en la multinacional MAGNA DONELLY ESPAÑA SA, arribant a més de 300 obrers i obreres dedicada a la producció de retrovisors.