Durant aquest període també s’instal·là DETIN SA, al carrer Pintor Fortuny 17 dedicada a la producció de detergents industrials i coles adhesives. Ocuparà a uns 20 treballadors i no superarà els cinc anys.