En el mateix període apareix APLACATS MANOFACTURA I SERVEIS SA, orientada a l’aplacat de taulers per fabricar caixes acústiques fins que l’any 1991 va ser absorbida per ESTAMPADOS UNION SCCL aquesta última orientada als estampats tèxtils amb una ocupació de més de 20 persones.