Durant aquest any comença activitat l’empresa ALFONSO VIANA GARCIA, dedicada al sector de les joguines. Aquesta petita fàbrica no arribaria als 10 treballadors i allarga la seva vida durant una dècada.