Roure martinenc (Quercus pubescens) de prop de 10 metres d’açada amb un tronc principal de 250 cm de perímetre que es ramifica a partir dels 2 m i una capçada amb forma de ventall, amb una amplada d’entre 10 i 11 m d’amplada. En el tronc hi ha clavada una placa de “area privada de caça”. Es troba al costat d’altres tres roures de mida similar.

Observacions

Arbre AIL 30 del Catàleg dels arbres d’interès local de Polinyà elaborat per Eliseu paisatgista el juliol de 2020.

No es troba inclòs en la llista d’arbres monumentals de Catalunya.