Ubicació: Camí de ca n'Alzina a Sentmenat, prop de l'antiga planta transformadora d'escombraries, avui fora de servei
Estil / Època: Antic Romà

Les úniques referències conegudes de l’existència d’aquest jaciment són les proporcionades per A. Roig, que va fer saber de la recollida de fragments de  tegulae, fragments de picadís (opus testaceum) de mida considerable i d’altres elements de tipus constructiu d’època romana. La cronologia és ara per ara, imprecisa, donat que no s’hi localitzaren restes de ceràmica fina que aporti més dades.