Ubicació: Camí de can Lletger, en direcció cap a la C-155, passada Morera,
Estil / Època: Edats dels Metalls

En el límit dels termes de Sabadell i Polinyà, en el moment d’obrir un camí, l’any 1932, just quan passa per la Serra de la Salut, es van localitzar unes estructures de les quals es van exhumar fragments de ceràmica i tubots rectangulars i semi-circulars, identificades com un lloc d’hàbitat amb estructures peribles. Els materials recuperats per Vicenç Renom es van adscriure al Bronze Final. La prospecció superficial realitzada anys després per la zona no va permetre localitzar indicis de materials o estructures que aportessin més dades en relació a aquest jaciment.