Ubicació: Camps situats a llevant de can Querol, al camí de la Serra
Estil / Època: Prehistòric Edats dels Metalls

Estructura de boca estreta i parets bombades, qualificada com a sitja per membres del Grup Pro-Arqueologia i Història de Santa Perpètua de Mogoda. Del seu interior s’exhumaren fragments ceràmics, tuvots i algunes restes de fauna. No es té més dades respecte el diàmetre i fondària de l’estructura. La datació pel material aparegut correspon a un moment del Bronze Final. Cal ressenyar la troballa superficial d’un fragment de vas de provisions que presenta decoració de cordons digitats i mugrons.

Aquest material es troba dipositat al fons del Museu d’Història de Sabadell.