Ubicació: Carretera de Sentmenat, entre els carrers de Pablo Picasso i del Pintor Fortuny
Estil / Època: Antic Romà

L’any 1986, en efectuar rebaixos i remocions de terres per a l’edificació de naus industrials en la zona denominada de Ca n’Humet, va aparèixer, en una de les parcel·les, les restes d’una  tomba de tegula a doble vessant. La notícia de la troballa es va comunicar, des del Museu de Santa Perpètua de Mogoda, al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Tot i que immediatament es va iniciar una intervenció arqueològica a l’indret, la tomba ja havia estat arrasada per les màquines.  En resten per tant, només, algunes fotografies.

El més de desembre d’aquell mateix any, durant la consecució de les obres del polígon industrial, va aparèixer, seccionada, una segona sepultura, orientada, com la primera, en direcció est-oest. Es tractava d’una fossa semicircular sense cap tipus d’aixovar ni restes ceràmiques associades, tan sols les restes òssies dels peus i les tíbies i peronés de l’individu inhumat.

Prop de la tomba també es va documentar i excavar, per part de l’arqueòloga Roser Enrich, un taca de cendres de prop de 2 m d’amplada i 6 m de llarg que va proporcionar material ceràmic amfòric (vora Dressel 7/11, Dressel 2/4) i ceràmica comuna de tradició ibèrica, conjunt que va permetre situar les troballes entre la segona meitat del segle I i mitjan segle II d.C.

Aquestes restes van ser interpretades com a corresponents a un hipotètic assentament rural romà, al qual s’hi associarien les dues tombes documentades, possiblement formant part d’una necròpolis.  D’altra banda es va poder comprovar que l’assentament tindria continuïtat cap al nord.

(Extret de l’Inventari de Patrimoni Arqueològic)