Ubicació: Al nord-oest del terme municipal, prop de la casa de can Maurí
Estil / Època: Antic/romà

Segons testimoni de R. Subirana, l’any 1979,  “en ple bosc en terres d’aquesta masia, localitzem un dolium fragmentat. Era situat a prop del camí que condueix a la veïna masia de Can Padró. A més del dolium pel voltants hi havien fragments de lloses, tegulae i pedres de molí, i no massa allunyat fragments de paviment de picadís”.

Aquestes restes, localitzades prop de la casa pel costat de llevant, d’època romana, s’han interpretat com a corresponents a una possible vil·la. Posteriorment no s’han localitzat d’altres indicis materials.