Ubicació: Carretera c-155, km. 3
Estil / Època: Romà

Es coneix la recollida de material romà a la zona entre els anys 1962 i 1970 per part de membre del Museu d’Història de Sabadell, però es desconeix la localització exacte d’aquestes troballes. Aquest material es troba al fons del Museu i consisteix en ceràmica ibèrica i romana (àmfora romana itàlica, hispànica, recipients ceràmics de cuina, dolia, teula i restes de paviment i morter).

Tot plegat palesa la presència en aquest indret d’un jaciment d’època romana del qual no s’han localitzat les estructures, segons els arqueòlegs que l’han estudiat, probablement en el subsòl del mas o del seu entorn immediat. Cal tenir present en aquest sentit la ubicació de ca n’Alzina en un punt del traçat de la Via Augusta, just abans d’arribar a la vil·la de la Salut de Sabadell, en un indret fortament romanitzat.

Observacions:

El jaciment consta dins el terme municipal de Sabadell d’acord amb l’inventari de patrimoni arqueològic de la Generalitat de Catalunya.