Ubicació: Passeig de l'Església, 35
Estil / Època: Romà

Les úniques referències existents d’aquest jaciment són les proporcionades per J. Estrada (1969), quan situa en la zona propera a l’església parroquial de Polinyà, unes troballes no determinades, d’època romana. No es té més informació ja que la prospecció superficial per la zona no ens ha permès localitzar cap indici material que aporti més dades per a la documentació d’aquest jaciment.