Dues alzines (Quercus ilex) que es troben a tocar del mur que delimita la parcel·la de la finca Dupont, donant a un camp treballat. L’una fa gairebé 14 m d’açadai el seu tronc té un perímetre de 360 cm. Té una capçada equilibrada amb una amplada màxima de 16 m. Es ramifica en dos amb forma d’Y. Als pocs metres al sud-est es troba una segona alzina de característiques molt similars.

Observacions

Abres AIL19 i AIL20 del catàleg dels arbres d’interès local de Polinyà, elaborat per Eliseu Guillamon per encàrrec de l’Ajuntament de Polinyà.